В съвременния свят ремонтът на асфалта е нещо обичайно. Пътните настилки, независимо колко висококачествени са, с времето се разрушават. Фирмата за асфалтиране на пътно строителство предлага на физически и юридически лица висококачествен ремонт на асфалт в София и околностите на най-ниски цени в най-кратки срокове.

Висококачествен ремонт на асфалт

Нашата фирма извършва специализиран ремонт на:

 • Градски магистрали;
 • Ремонт на селски пътища;
 • Асфалтова настилка на общински дворове;
 • Асфалтови територии с ведомствено значение;
 • Тротоари и други площи.

Предлагайки ремонт на асфалт, нашият приоритет е широката мрежа от пътища, обслужвани от нашата фирма и редовните поръчки за асфалтиране.

Когато ремонтираме асфалт, на първо място отчитаме причините, повлияли за унищожаването му:

 • Несъответствие с технологичния процес по време на монтажа;
 • Температурни разлики;
 • Промяна на повърхността на почвата под платното;
 • Натоварвания, превишаващи проектните стойности.

В зависимост от вида и обема на унищожаване се извършва основен или текущ ремонт на асфалта. Извършваме два вида ремонт:

Асфалтови кръпки. При този вид ремонт повърхността на повредената зона се отстранява. След това мястото се обработва със специални реагенти и се излива с битум, полага се асфалт.

Основен ремонт на асфалт. В този случай повреденото платно се замества с напълно ново.

Поддръжката изисква бързо отстраняване на дефектите в настилката.

Извършваме висококачествен ремонт на асфалта, които отговарят на законовите разпоредби, както и съгласно правилата за строителство на асфалтиране на пътища.

Нашите конкурентни предимства при ремонта на асфалт

 • Нашите предимства са:

  10 години опит в пътното строителство;

 • Високо качество;
 • Конкурентни цени;
 • Кратки срокове за ремонт на асфалт;
 • Квалифицирани служители;
 • Собствен парк от модерна пътно-строителна техника;
 • Гаранции за всички видове работа – до три години;
 • Наличие на необходимите лицензи,  сертификати за материали;
 • Изготвяне на договор и спазване на всички договорни задължения.

Ние предлагаме на частни собственици, търговски и правителствени организации да поръчат евтина поддръжка или основен ремонт на всякакви павирани площи и пътни настилки.