asphalt-315756_640Качеството на пътното платно зависи от качеството на настилката и уплътняването. Друг важен фактор, влияещ върху дълготрайността на покритието, е по-нататъшното поддържане на асфалта.

Правилната експлоатация, качествената навременна грижа и ремонт на настилката ще помогнат за увеличаване на периодите между основния ремонт или пълната подмяна на асфалта. Това ви позволява да спестите пари и разходи за труд.

През годините на използване на асфалтови смеси в процеса на пътно-строителни работи и асфалтиране на пътища бяха разкрити неоспорими факти:

Своевременно не защитеният асфалт изисква поддръжка 2 години след монтажа и пълна подмяна на всеки 7 години;

Използването на различни защитни съединения, които увеличават експлоатационния живот с около 2–3 пъти, което от своя страна осигурява почти 10-кратни спестявания при поддръжката и ремонта на пътища и тротоари.

Затова е по-разумно да се пестят материални и технически средства, като се мисли за начини за запазване на пътната настилка.

Използването на специални защитни средства няколко дни след полагане на асфалта може значително да удължи експлоатационния му живот.

Защитният състав предотвратява разрушаването на пътната настилка поради климатични фактори и големи натоварвания от движещи се превозни средства. Днес има много защитни покрития, които са специално разработени, като се вземат предвид  климатичните условия.

Друга мярка за запазване на пътищата е постоянно обработване на появили се дефекти – кръпки. Със стриктното спазване на технологията ви позволява да удължите живота на приблизително 5 години, като по този начин спестявате пари за основен ремонт или повторно полагане на покритието.