Асфалтобетонът, често наричан асфалт е строителен материал за пътни настилки, който е съставен от няколко вида инертни материали –пясък, трошен камък и понякога каменно брашно – между които има свързващо вещество – асфалт,  съдържащ основно битум. Обикновено се използва за изграждането на автомобилни пътища, паркинги и летища.

Битумът е плътен, високо въглеводороден материал. В някои райони, особено в Съединените щати, той често се нарича асфалт, въпреки че името е универсално и се използва за павета, направена  смес от чакъл, пясък и други инертни материали.

Название като катран понякога се отнася за битум. При нормална температура се намира под формата на утайка и не тече. За да може да придвижите по тръба, той трябва да се нагрее, а в някои случаи да се разреди с по-лека течност. Битумната течност дължи своята плътност и вискозитет на химичния си състав – големи въглеводородни молекули, известни като асфалтен и смоли, които присъстват в по-леките масла, но са силно концентрирани в битума.

Като допълнение, битумът често има високо съдържание на метали като никел и ванадий и неметални неорганични елементи като азот, кислород и сяра. В зависимост от предназначението си, тези елементи могат да бъдат замърсители, които трябва да бъдат отстранени от крайния продукт. Засега най-висококачественият битум се използва в асфалта, но по-голямата част от него, извлечена от нефтени пясъци, се преработва в синтетичен суров нефт и се изпраща в рафинерии за преработка на пълна гама нефтопродукти, включително бензин.

Използването на такъв материал отваря много възможности. Нашата фирма Асфалтиране София използва битум като свързващо вещество за насипни компоненти и за създаване на пътна основа. Ние сме повече от 10 години на строителния пазар.

Във всички дейности екипът се стреми към постигане на най-високи стандарти, високо качество на изпълнение, достъпни цени, дългогодишна гаранция, качествени материали. Най-добрата реклама е доволният клиент. Фирмата работи по утвърден стандарт на работа.