Професионално асфалтиране на улици в София

Фирма Асфалтиране София има над 10 години  опит в областта на строителството. Фирмата разполага с лична механизация и квалифициран персонал с дългогодишен опит. Гарантирано качество, спазване на срокове, на ниски и конкурентни цени.

Предлагаме асфалтиране, както по механизиран метод с помощта на асфалтополагач, така и ръчно. Във всеки случай, отличното качество асфалтовите пътища, паркинги, площадки, алеи, дворове и др., в крайна сметка се определят от професионалната класа на нашия персонал.

Преди да се започне работа на обект, нашите експерти провеждат оглед на терена и определят какви и колко точно материали, ще са необходими за качествено изпълнение на задачата. Ние използваме висококачествени строителни минерали – едро чукан камък, по-едър или по-дребен филц според нуждите, и най-съвременните техники и технологии в този бранш. Многогодишният опит на нашата фирма позволява да гарантираме качеството на извършената работа.

Най-важни при поставянето на асфалт са метеорологичните условия. Асфалтирането е най-добре да се извърши в сухо време, на изравнена основа, тъй като асфалта повтаря профила на повърхността, върху която е поставен.

Каква е технологията при асфалтиране на улици?

Пътната основа, ако е изгубила носимоспособност. Намаляло е  сцеплението. Това води до деформация в асфалтовите пластове, които са еластична настилка. Изрязва се асфалта с подходяща техника (фугорезачка) в правилна геометрична фигура, след което с багер се отстранява настилката и основния пласт от трошен камък.

Полага се нова основа от подходящ материал, които се уплътнява на пластове до 30 см с ръчна трамбовка или малък валяк. Преди уплътняване материала се овлажнява до земновлажна консистенция. Върху добре почистени повърхности се полага разтопен битум, битумни емулсии. Субстанцията се разпределя равномерно по повърхността посредством гудронатор или друга одобрена специализирана техника.

Полагане на асфалтови пластове

Неплътен асфалт – попълване кърпежи и локални ремонти. Изравнителни и усилващи пластове с променлива дебелина.

Неравномерната и силно деформирана пътна повърхнина не може да осигури константен пласт. Поради това неплътния асфалт е с различни дебелини в надлъжно и напречно сечение, но дебелината на пласта не трябва да е по – малка от 4см.

Ако  повърхността налага такива по – малки дебелини то трябва да се премине към технологично фрезоване или локален ремонт.

Асфалтовата смес трябва да се полага съгласно изискваната дебелина и равност. Подаването на сместа в асфалтополагащите машини трябва да се извършва без прекъсвания. Трамбовъчната щампа се настройва на определена амплитуда.

Уплътняване на асфалтовата смес

Уплътняването започва откъм по-ниската страна и продължава към по-високата със застъпване. Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат впоследствие пропадания. Гаранцията, която фирмата дава, е до пет години, но нейният опит показва, че по тази технология издържа и по-дълъг период.

Ние предлагаме гъвкава ценова политика, която отличава нашите от цените на конкурентите, което позволява да проявят интерес и да ни се доверят големи, средни и малки търговци, граждани, сдружения на собственици и др. Успехът на нашата фирма се определя от професионалния, енергичен и сплотен екип от хора с богат жизнен и професионален опит, познания и възможности да предложим на клиентите най-удобните и благоприятни условия.

ЗАЩО ДА АСФАЛТИРАТЕ С НАС