При изграждане на спортни съоръжения, създаване на зони за пешеходни места, места за детски игри, паркове и други територии, често е необходимо да се извърши асфалтиране на площадките.

На пръв поглед изглежда, че не е трудно да се извърши такава дейност. Асфалтирани площадки се предлагат да се извършват от  различни фирми и организации и предлагат голямо разнообразие от услуги.

Задачата на клиента е да направи най-добрия избор, в съотношението на достъпна цена и високо качество на извършената работа.

Така работи нашата фирма, извършва асфалтиране на обекти в района на София и околностите с всякакъв размер и предназначение. Предоставяме всички необходими условия, за асфалтирането на обекти бързо, ефективно и евтино.

Нашите предимства:

 • Голям практически опит на пазара (10 години), стотици поръчки, изпълнени с различна степен на сложност и обем;
 • Наличие на цялото необходимо специално и товарно оборудване, професионално оборудване и инструменти;
 • Опитни специалисти с широка квалификация;
 • Организация и производство на цялостен цикъл;
 • Строг многоетапен контрол на качеството;
 • Гаранции за извършената работа – до 3 години.

Цялата работа се извършва стриктно според договора, доставката на обекта се извършва точно по график. Имаме договори с най-добрите заводи, които доставят суровини. Това ви позволява да изберете най-кратките начини за доставка на материала до обекта, като гарантирате намаляване на цената на поръчката.

Изпълнението на всяка поръчка – започва с оглед на обекта. След това се прави оценка на разходите, прави се оценка и план, съгласуван с клиента. След подписването на договора започва практическата част:

 • Разчиства се парцел земя, клони, боклук и т.н. се премахват от територията;
 • Прави се маркиране;
 • Териториално планиране, образуване на склонове, отводнители, дренажи и др.
 • Основата е подготвена (пясък, чакъл се полага), извършва се цялостно трамбоване;
 • Асфалтирането се извършва (на два слоя);

Цялата работа е завършена точно навреме и по план. Ние предлагаме най-добрите, най-благоприятни условия и достъпни цени за асфалтиране в София и околностите.

Свържи се с нас!