residence-2219972_640Асфалтирането на лятната вила ви позволява бързо и ефективно да  осигурите привлекателен външен вид на района около нея. По правило собствениците на крайградски недвижими имоти поръчват следните опции за асфалтиране на лятна вила:

  • Градински пътеки;
  • Места за паркиране, включително под навес;
  • Вход на територията на вилата;
  • Детска площадка на беседката, детска площадка за игра и други.

Асфалтирането на лятната вила винаги ще остане популярен и търсен вид дейност. Асфалтовата настилка има атрактивен външен вид и струва много по-малко от другите материали за производството на твърда настилка, например: павета. Асфалтовата настилка гарантира дългосрочната експлоатация.

Специализираните фирми, заедно с други видове пътно-строителни дейности, извършват асфалтирането.  Разполагат със собствен парк от камиони и специална техника, така че не е необходимо да се наемат допълнително изпълнители на друга техника и оборудване. Това е реален шанс за намаляване на разходите за работа.

Асфалтиране на лятната вила до ключ – популярна услуга

Все по-често клиентите поръчват асфалтиране на лятната вила „до ключ“. В този случай собственикът си спестява много видове дейности, свързани с асфалтирането и не заплаща допълнителни средства.

При организиране на работа по асфалтиране на лятната вила се действа по следната последователност:

В уговорено време специалист от фирмата пристига на посочения адрес от клиента. Проучва се територията, прави се консултация по определени въпроси, свързани с предстояща работа, измерва се обекти и други. Всичко това е безплатно, за сметка на фирмата;

След съгласуване и оценка се подписва споразумение. По този начин на собственика се гарантира, че ще бъде извършена работата по асфалтирането, точно в съответствие с проекта;

Извършва се подготвителна работа на мястото където ще се извършва асфалтирането – трамбоване, полагане на предварително пясък, чакъл и други.

Монтират са бордюри, отводнителни дренажи и други;

Полага се асфалт;

Готовият обект се предоставя на клиента в точно определеното време;

Плащането се извършва след приключване на работата.